Übungsleiter Kobudo

Übungsleiter Kobudo


 

Sensei
Jörg Knust

Kobudo


Logo Tora Ryu

Joachim Rippen

Kobudo


Konstanze Oeltchen Trainerin Kobudo Trainerin Karate Senioren

Constanze Oeltjen

Kobudo